Lista artykułów

Nazwa artykułu
ZARZĄDZENIE Nr 19 Wójta Gminy Jasieniec dnia 27 marca 2020 r.
W sprawie użyczania sprzętu niezbędnego do realizacji przez
ucznia lub nauczyciela zajęć z wykorzystaniem metod i technik
kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia, a
w szczególności komputera (zestawu komputerowego), laptopa
albo tableta.
30.03.2020 więcej
ZARZĄDZENIE Nr 18 Wójta Gminy Jasieniec z dnia 27 marca 2020 r.
W sprawie użyczania sprzętu niezbędnego do realizacji przez
ucznia lub nauczyciela zajęć z wykorzystaniem metod i technik
kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia, a
w szczególności komputera (zestawu komputerowego), laptopa
albo tableta.
30.03.2020 więcej
ZARZĄDZENIE Nr 17.2020 Wójta Gminy Jasieniec z dnia 25 marca 2020 r.
w sprawie: wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczanie
urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów
wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
30.03.2020 więcej
ZARZĄDZENIE NR 15.2020 Wójta Gminy Jasieniec z dnia 24 marca 2020r.
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert ogłoszonego
w dniu 7 lutego 2020 roku na realizację zadań publicznych z
zakresu wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w roku
2020 - piłka nożna.
25.03.2020 więcej
ZARZĄDZENIE NR 16.2020 WÓJTA GMINY JASIENIEC Z dnia 24 marca 2020r.
w sprawie czasowego zamknięcia placów zabaw i miejsc rekreacji
w związku Z przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
25.03.2020 więcej
ZARZĄDZENIE NR 13.2020 WÓJTA GMINY JASIENIEC
z dnia 17 marca 2020r. w sprawie czasowego zamknięcia
targowiska w związku z przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
19.03.2020 więcej
ZARZĄDZENIE Nr 12.2020 WOJTA GMINY JASIENIEC z dnia 09 marca 2020r.
w sprawie: zmiany Wieloletnie] Prognozy Finansowej Gminy
Jasieniec na lata 2020 - 2024
13.03.2020 więcej
ZARZĄDZENIE NR 11.2020 Wójta Gminy Jasieniec z dnia 6 marca 2020r.
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert ogłoszonego
w dniu 7 lutego 2020 roku na realizację zadań publicznych z
zakresu wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w roku
2020 - piłka nożna.
06.03.2020 więcej
04.03.2020 więcej
04.03.2020 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się