Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Zaproszenie do złożenia oferty
Wójt Gminy Jasieniec zaprasza do złożenia oferty na
kompleksowe wykonanie wymiany uszkodzonej kratownicy na
oczyszczalni ścieków
11.03.2020 więcej
Zaproszenie do złożenia oferty
Wójt Gminy Jasieniec zaprasza do złożenia oferty na
kompleksowe wykonanie fotorejestracji oraz przeglądu i
aktualizacji ewidencji dróg gminnych w ilości ok.53 km.
24.02.2020 więcej
Zapytanie ofertowe
na zorganizowanie Pikniku Rodzinnego „Spotkajmy się nad
stawami w Jasieńcu” w dniu 22 sierpnia 2020 r.
lub 29 sierpnia 2020 r.
15.01.2020 więcej
Wójt Gminy Jasieniec zaprasza do złożenia oferty
na udzielenie Gminie Jasieniec dwóch kredytów
25.11.2019 więcej
Zaproszenie do złożenia oferty - zimowe utrzymanie dróg
Wójt Gminy Jasieniec zaprasza do złożenia oferty na
kompleksowe wykonanie zimowego utrzymania dróg w sezonie zimowym
2019-2020 r.
08.10.2019 więcej
Kompleksowe wykonanie odcinka sieci wodociągowej
Roboty budowlane polegające na kompleksowym wykonaniu odcinka
sieci wodociągowej w ul. Ogrodowej i Lipowej w Jasieńcu
08.07.2019 więcej
Zakup komputera przenośnego
w ramach projektu "Moja szkoła - moja przyszłość"
30.05.2019 więcej
Zaproszenie do złożenia oferty
Wójt Gminy Jasieniec zaprasza do złożenia oferty na
wykonanie remontu nawierzchni bitumicznych dróg, remonterem
ciśnieniowym przy użyciu emulsji asfaltowej i grysów
20.05.2019 więcej
Modernizacja kotłowni w budynku wielofunkcyjnym Urzędu Gminy
Przedmiotem zamówienia jest modernizacja kotłowni w budynku
wielofunkcyjnym Urzędu Gminy polegającej na wymianie pieców
gazowych.
24.01.2019 więcej
Zapytanie ofertowe
na zorganizowanie Pikniku Rodzinnego „Spotkajmy się nad
stawami w Jasieńcu” w dniu 24 sierpnia 2019 r.
14.01.2019 więcej
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się