Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
INFORMACJA O WYNIKU NABORU
na wolne stanowisko urzędnicze stanowisko Inspektor ds.
gospodarki wodno-ściekowej w Referacie Ochrony Środowiska i
Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Jasieniec.
06.03.2020 więcej
Informacja o wyniku naboru
na wolne stanowisko urzędnicze: Podinspektor ds. gospodarki
odpadami w Referacie Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej
Urzędu Gminy Jasieniec, 05 - 604 Jasieniec, ul. Warecka 42.
06.11.2019 więcej
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko urzędnicze, podinspektor ds. gospodarki odpadami w Referacie Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Jasieniec.
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na
stanowisko urzędnicze, podinspektor
ds. gospodarki odpadami w Referacie Ochrony Środowiska i
Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Jasieniec.
29.10.2019 więcej
Lista kandydatów, którzy złożyli aplikację na wolne stanowisko urzędnicze podinspektor ds. zamówień publicznych i współpracy z organizacjami pozarządowymi w Referacie Rozwoju i Promocji Gminy Urzędu Gminy Jasieniec.
Lista kandydatów, którzy złożyli aplikację na wolne
stanowisko urzędnicze podinspektor ds. zamówień publicznych i
współpracy z organizacjami pozarządowymi w Referacie Rozwoju i
Promocji Gminy Urzędu Gminy Jasieniec.
11.10.2019 więcej
INFORMACJA O WYNIKU NABORU
na wolne stanowisko urzędnicze: Kierownik Referatu Rozwoju i
Promocji Gminy w Urzędzie Gminy Jasieniec, ul. Warecka 42,
05-604 Jasieniec.
04.03.2019 więcej
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne
na wolne stanowisko urzędnicze na stanowisku Kierownik Referatu
Rozwoju i Promocji Gminy w Urzędzie Gminy Jasieniec
26.02.2019 więcej
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
na wolne stanowisko urzędnicze: : Podinspektor ds. obsługi Rady
Gminy w Referacie Organizacyjno-Administracyjnym Urzędu Gminy
Jasieniec, ul. Warecka 42, 05-604 Jasieniec.
26.10.2018 więcej
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne
na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. obsługi Rady
Gminy w Referacie Organizacyjno-Administracyjnym Urzędu Gminy
Jasieniec
23.10.2018 więcej
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
na wolne stanowisko urzędnicze podinspektor ds. księgowości w
Referacie Finansowym Urzędu Gminy Jasieniec.
17.04.2018 więcej
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na wolne
stanowisko urzędnicze podinspektor ds. księgowości w Referacie
Finansowym Urzędu Gminy Jasieniec
17.04.2018 więcej
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się