2018-12-20

Obwieszczenie Wójta Gminy Jasieniec z dnia 14 grudnia 2018r

Na podstawie art. 422 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018r.  poz. 754, 1000, 1349), w związku z zarządzeniem Nr 888  Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 listopada 2018r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Jasieniec, podaję do publicznej wiadomości, iż w dniu 10 lutego 2019r. zostaną przeprowadzone wybory uzupełniające do Rady Gminy Jasieniec w okręgu wyborczym Nr 4 utworzonym uchwałą Rady Gminy Jasieniec Nr III.14.2018 z dnia 22 marca 2018r. w sprawie podziału Gminy Jasieniec na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu oraz uchwałą Rady Gminy Jasieniec Nr IV.19.2018 z dnia 19 kwietnia 2018r. w sprawie zmian w podziale Gminy Jasieniec na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

Numer okręgu wyborczego

Granice okręgu

Liczba radnych wybieranych w okręgu

4

Sołectwo Warpęsy.

1

 

 

 

 

 

Siedziba Gminnej Komisji Wyborczej: Urząd Gminy w Jasieńcu, ul. Warecka 42, sala konferencyjna, tel. /48/ 661 35 70.

Załączniki

  obwieszczenie14122018.pdf 188,17 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się