Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Radomiu II
o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Jasieńcu
przeprowadzonych w dniu 10 lutego 2019 r.
11.02.2019 więcej
Uchwała Nr 2 Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Ustalenia Wyników Głosowania Nr 1 (Jasieniec)
w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Obwodowej Komisji
Wyborczej ds. Ustalenia Wyników Głosowania Nr 1 (Jasieniec)
powołanej do przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady
Gminy w Jasieńcu zarządzonych na dzień 10 lutego 2019 r.
26.01.2019 więcej
Uchwała Nr 1 Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Ustalenia Wyników Głosowania Nr 1 (Jasieniec)
w sprawie wyboru Przewodniczącego Obwodowej Komisji Wyborczej
ds. Ustalenia WynikówcGłosowania Nr 1 (Jasieniec) powołanej do
przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy w
Jasieńcu zarządzonych na dzień 10 lutego 2019 r.
26.01.2019 więcej
Uchwała Nr 2 Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Przeprowadzenia Głosowania Nr 1 (Jasieniec)
w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Obwodowej Komisji
Wyborczej ds. Przeprowadzenia Głosowania Nr 1 (Jasieniec)
powołanej do przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady
Gminy w Jasieńcu zarządzonych na dzień 10 lutego 2019 r.
26.01.2019 więcej
Uchwała Nr 1 Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Przeprowadzenia Głosowania Nr 1 (Jasieniec)
w sprawoe wyboru Przewodniczącego Obwodowej Komisji Wyborczej
ds. Przeprowadzenia Głosowania Nr 1 (Jasieniec) powołanej do
przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy w
Jasieńcu zarządzonych na dzień 10 lutego 2019 r.
25.01.2019 więcej
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Jasieńcu z dnia 21 stycznia 2019 r.
o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do
Rady Gminy w Jasieńcu zarządzonych na dzień 10 lutego 2019 r.
21.01.2019 więcej
Postanowienie nr 7/2019 Komisarza Wyborczego w Radomiu II
w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji
wyborczych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy w Jasieńcu
zarządzonych na dzień 10 lutego 2019 r.
16.01.2019 więcej
Postanowienie nr 4/2019 Komisarza Wyborczego w Radomiu II
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie
Jasieniec
16.01.2019 więcej
Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Jasieńcu
O zasadach i terminie losowania numerów dla list kandydatów na
radnych do Rady Gminy Jasieniec w wyborach UZUPEŁNIAJĄCYCH –
okręg nr 4 zarządzonych na dzień 10 luty 2019r.
16.01.2019 więcej
Informacja Komisarza Wyborczego w Radomiu II z dnia 11 stycznia 2019r.
Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać
dodatkowych zgłoszeń kandydatów do dania 14 stycznia 2019r.
...
14.01.2019 więcej
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się