Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Uchwała Nr 2 Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 (Boglewice) z dnia 20 maja 2019 r.
w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Obwodowej Komisji
Wyborczej Nr 2 (Boglewice), powołanej do przeprowadzenia
wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26
maja 2019 r.
22.05.2019 więcej
Uchwała Nr 1 Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 (Boglewice) z dnia 20 maja 2019 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Obwodowej Komisji Wyborczej Nr
3 (Boglewice), powołanej do przeprowadzenia wyborów do
Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
22.05.2019 więcej
Uchwała Nr 2 Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 (Zbrosza Duża) z dnia 20 maja 2019 r.
w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Obwodowej Komisji
Wyborczej Nr 2 (Zbrosza Duża), powołanej do przeprowadzenia
wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26
maja 2019 r.
22.05.2019 więcej
Uchwała Nr 1 Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 (Zbrosza Duża) z dnia 20 maja 2019 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Obwodowej Komisji Wyborczej Nr
2 (Zbrosza Duża), powołanej do przeprowadzenia wyborów do
Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
22.05.2019 więcej
Uchwała Nr 2 Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 (Jasieniec) z dnia 20 maja 2019 r.
w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Obwodowej Komisji
Wyborczej Nr 1 (Jasieniec), powołanej do przeprowadzenia
wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26
maja 2019 r.
22.05.2019 więcej
Uchwała Nr 1 Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 (Jasieniec) z dnia 20 maja 2019 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Obwodowej Komisji Wyborczej Nr
1 (Jasieniec), powołanej do przeprowadzenia wyborów do
Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
22.05.2019 więcej
Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Warszawie II z dnia 29 kwietnia 2019r
Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Warszawie II z dnia
29 kwietnia 2019r o zarejestrowanych listach kandydatów na
posłów do Parlamentu Europejskiego w okręgu wyborczym nr 5
14.05.2019 więcej
Postanowienie Nr 45/2019 Komisarza Wyborczego w Radomiu II z dnia 6 maja 2019 r.
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie
Jasieniec
06.05.2019 więcej
INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Radomiu z dnia 26 kwietnia 2019 r.
INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Radomiu II z dnia 26 kwietnia
2019 r.
26.04.2019 więcej
Informacja
o warunkach głosowania obywateli polskich
25.04.2019 więcej
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się