Lista artykułów

Nazwa artykułu
Uchwała Nr XIII.125.2019 z dnia 30 grudnia 2019 r.
w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do
przyznania pomocy dla osób objętych wieloletnim rządowym
programem ,, Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 w
formie świadczenia
07.01.2020 więcej
Uchwała Nr XIII.124.2019 z dnia 30 grudnia 2019 r.
w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w gminie
Jasieniec na rok szkolny 2019/2020
07.01.2020 więcej
Uchwała Nr XIII.123.2019 z dnia 30 grudnia 2019 r.
Uchwała Budżetowa Gminy Jasieniec na rok 2020
07.01.2020 więcej
Uchwała Nr XIII.122.2019 z dnia 30 grudnia 2019 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jasieniec na
lata 2020-2024
07.01.2020 więcej
Uchwała Nr XIII.121.2019 z dnia 30 grudnia 2019 r.
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2019
07.01.2020 więcej
Uchwała Nr XIII.120.2019 z dnia 30 grudnia 2019 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jasieniec
na lata 2019-2024
07.01.2020 więcej
Uchwała Nr XII.119.2019 z dnia 02 grudnia 2019 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Grójeckiemu w
2019 roku na realizację zadania inwestycyjnego p.n.
„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1661W Zaborówek –
Gośniewice
05.12.2019 więcej
Uchwała Nr XII.118.2019 z dnia 02 grudnia 2019 r.
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2019
05.12.2019 więcej
Uchwała Nr XII.117.2019 z dnia 02 grudnia 2019 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jasieniec
na lata 2019-2024
05.12.2019 więcej
Uchwała Nr XII.116.2019 z dnia 02 grudnia 2019 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr X.52.2012 Rady Gminy Jasieniec z
dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie opłat za zajęcie pasa
drogowego
05.12.2019 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się