Lista artykułów

123
Nazwa artykułu
Uchwała Nr IV.27.2018 Rady Gminy Jasieniec z dnia 28 grudnia 2018 r.
w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do
przyznania pomocy w ramach wieloletniego rządowego programu
"Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
14.01.2019 więcej
Uchwała Nr IV.26.2018 Rady Gminy Jasieniec z dnia 28 grudnia 2018 r.
w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu wydatków na
świadczenia w formie posiłku, pomoc rzeczową w postaci
produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim
rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata
2019-2023
14.01.2019 więcej
Uchwała Nr IV.25.2018 Rady Gminy Jasieniec z dnia 28 grudnia 2018 r.
w sprawie powołania Skarbnika Gminy Jasieniec
14.01.2019 więcej
Uchwała Nr IV.24.2018 Rady Gminy Jasieniec z dnia 28 grudnia 2018 r.
Uchwała Budżetowa Gminy Jasieniec na rok 2019
14.01.2019 więcej
Uchwała Nr IV.23.2018 Rady Gminy Jasieniec z dnia 28 grudnia 2018 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jasieniec na
lata 2019-2024
14.01.2019 więcej
Uchwała Nr IV.22.2018 Rady Gminy Jasieniec z dnia 28 stycznia 2018 r.
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2018
14.01.2019 więcej
Uchwała Nr III.21.2018 Rady Gminy Jasieniec z dnia 7 grudnia 2018 r.
w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2018
17.12.2018 więcej
Uchwała Nr III.20.2018 Rady Gminy Jasieniec z dnia 7 grudnia 2018 r.
w sprawie zmiany składu Rady Społecznej działającej przy
Gminnym Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w
Jasieńcu
17.12.2018 więcej
Uchwała Nr III.19.2018 Rady Gminy Jasieniec z dnia 7 grudnia 2018 r.
w sprawie opłaty targowej na terenie gminy Jasieniec w 2019 roku
17.12.2018 więcej
Uchwała Nr III.18.2018 Rady Gminy Jasieniec z dnia 7 grudnia 2018 r.
w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od
środków transportowych obowiązujących na terenie gminy
Jasieniec na rok 2019
17.12.2018 więcej
123

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się