2018-01-16

Struktura organizacyjna

WÓJT GMINY JASIENIEC
Marta Cytryńska
pok. nr 13 – wejście przez sekretariat

 

SKARBNIK GMINY
Aneta Kwiatkowska

pok. nr 10, tel. wew. 107

 

SEKRETARZ GMINY
Tomasz Podhorecki
pok. nr 15 – wejście przez sekretariat

 

REFERAT  FINANSOWY

 1. Elżbieta Sulik – Inspektor ds. wymiaru  podatków, pok. 11a, I piętro, tel. wew. 108
 2. Magdalena Szulczyk – Inspektor ds. księgowości podatkowej i kontroli wewnętrznej, pok.11a, I piętro, tel. wew. 108
 3. Anna Szymczak-Porada –  Inspektor ds. księgowości, pok. 8, I piętro, tel. wew. 114
 4. Małgorzata Bogusz – Podinspektor ds. księgowości, pok. 10, I piętro, tel. wew. 107
 5. Joanna Paciorek - Podinspektor ds. księgowości, pok. 10, I piętro, tel. wew. 107
 6. Urszula Ukleja - Podinspektor ds. księgowosci, pok. 10, I piętro, tel. wew. 107
 7. Anna Bojarska – Główny Księgowy Jednostek Podległych , pok. nr 4, parter, tel. wew. 119
 8. Agnieszka Rutkowska – Podinspektor ds. księgowości, pok. nr 4, parter, tel. wew. 119
 9. Dorota Zaręba – Inspektor ds. rozrachunków jednostek podległych, budynek Przedszkola „Bajkowy Świat”, tel. 48 661 33 01
 10. Agnieszka Król - Pomoc administracyjna, pok. 10, I piętro, tel. wew. 107

REFERAT OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI KOMUNALNEJ

 1. Agnieszka Skarżyńska – Kierownik Referatu, pok. nr 7, parter, tel. wew. 111
 2. Maciej Sobczak – Inspektor ds. rozwoju rolnictwa, pok. nr 9, parter, tel. wew. 112
 3. Krystyna Gabrysiak – Inspektor ds. działalności gospodarczej i gospodarki komunalnej, pok. nr 6, parter, tel. wew. 113
 4. Magdalena Dzikowska – Inspektor ds. gospodarki mieszkaniowej i wodno-ściekowej, pok. nr 6, parter, tel. wew. 113
 5. Marta Byliniak - Podinspektor ds. gospodarki odpadami pok. nr 6, parter, tel. wew. 113
 6. Zdzisław Maciocha – obsługa techniczna
 7. Mirosław Ucinek - obsługa techniczna
 8. Adam Sobociński – obsługa techniczna
 9. Jan Żurawski – obsługa techniczna
 10. Ryszard Szmajdewicz - obsługa techniczna
 11. Krzysztof Ciszkiewicz - obsługa techniczna
 12. Janusz Kazimierski - obsługa techniczna
 13. Zenon Lipiński – obsługa gospodarcza Urzędu

REFERAT ORGANIZACYJNO – ADMINISTRACYJNY

 1. Monika Kaniewska – Inspektor ds. kadr urzędu gminy i obsługi sekretariatu Urzędu Gminy, pok. nr 14 – sekretariat, I piętro, tel. wew. 102
 2. Agata Skarzyńska - Podinspektor ds. obsługi Rady Gminy, pok. nr 19, I piętro, tel. wew. 117
 3. Aneta Kostaniak – Inspektor ds. oświaty, ochrony zdrowia i promocji, pok. nr 5, parter, tel. wew. 119
 4. Edyta Sieradzka – obsługa Urzędu
 5. Anna Purgat – opieka nad dziećmi dojeżdżającymi do szkół
 6. Agnieszka Stańczyk – opieka nad dziećmi dojeżdżającymi do szkół
 7. Mariusz Bednarski –  Inspektor ds. utrzymania systemów i sieci IT, pok. nr 12, I piętro, tel. wew. 110

REFERAT ROZWOJU I PROMOCJI GMINY

 1. Szymon Woźniak - Kierownik Referatu, pok. nr 11, I piętro, tel. wew. 109
 2. Bogusława Piorun – Inspektor ds. mienia gminnego i zagospodarowania przestrzennego, pok. nr 11, I piętro, tel. wew. 109
 3. Mirosław Sotek  – Inspektor ds. budownictwa, drogownictwa i inwestycji gminnych, pok. nr 11, I piętro, tel. wew. 109
 4. Edyta Padewska – Podinspektor ds. planowania i zagospodarowania przestrzennego, pok. nr 11, I piętro, tel. wew. 109

URZĄD STANU CYWILNEGO i REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH

 1. Alicja Petrykowska – Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego – Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych, pok. nr 8, parter, tel. wew. 114
 2. Anna Szymczak-Porada – Z-ca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego ds. ewidencji ludności, pok. nr 8, parter, tel. wew. 114
 3. Justyna Orlik – Pomoc administracyjna, pok. nr 8, parter, tel. wew. 114 (URLOP)

STANOWISKO DS. OBRONNYCH, OBRONY CYWILNEJ, ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I WSPOŁPRACY Z OSP

     Jan Orłowski – Inspektor, pok. nr 18, I piętro, tel. wew. 116

Wykaz aktów prawnych:

https://jasieniec.bip.gov.pl/fobjects/download/343532/regulamin-organizacyjny-ug-pdf.html

https://jasieniec.bip.gov.pl/fobjects/download/443455/zarzadzenie-60-2018-pdf.html

https://jasieniec.bip.gov.pl/fobjects/download/484457/zarzadzenie-74-2018-pdf.html

https://jasieniec.bip.gov.pl/fobjects/download/507898/zarzadzenie-11-2019-pdf.html

https://jasieniec.bip.gov.pl/fobjects/download/592048/zarzadzenie-42-2019-pdf.html

https://jasieniec.bip.gov.pl/fobjects/download/636353/zarzadzenie-63-2019-pdf.html

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się