Lista artykułów

Nazwa artykułu
OGŁOSZENIE z dnia 15.01.2020r
Wójt Gminy Jasieniec z siedzibą w Jasieńcu ul. Warecka 42,
05-604 Jasieniec, powiat grójecki tel.(048) 66 135 70 ogłasza
ustny przetarg ograniczony dla właścicieli działek nr 62/2,
62/1, 71 położonych w Jasieńcu w obrębie ewidencyjnym 0005
Jasieniec 2, na sprzedaż nieruchomości będącej własnością
Gminy Jasieniec
20.01.2020 więcej
Ogłoszenie z dnia 22 listopada 2018 r.
ws. ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż
nieruchomości będących własnością Gminy Jasieniec
23.11.2018 więcej
WYKAZ z dnia 19.09.2018 r.
nieruchomości, będących własnością Gminy Jasieniec,
przeznaczonych do sprzedaży i do oddania w dzierżawę.
19.09.2018 więcej
OGŁOSZENIE z dnia 30.01.2018r
Wójt Gminy Jasieniec z siedzibą w Jasieńcu ul. Warecka 42,
05-604 Jasieniec, powiat grójecki, tel.(048) 66 135 70 ogłasza
ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości
będącej własnością Gminy Jasieniec:
31.01.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się