Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
Dostawa komputerów przenośnych do realizacji projektu J@ w Internecie  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Ogłaszający
Gmina Jasieniec  
Województwo
MAZOWIECKIE  
Powiat
grójecki  
Ulica
ul. Warecka  
Numer budynku
42  
Data publikacji do
2020-01-07  
Termin składania ofert
2019-04-08 12:00  
Cpv
30213100-6 Komputery przenośne
 

Ogłoszenie o zamówieniu publicznycznym "Dostawa komputerów przenośnych do realizacji projektu J@ w Internecie" opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 528990-N-2019 w dniu 2019-03-25.

Załączniki

  pzp-ogloszenie-Ja-w...nternecie.pdf 221,5 KB (pdf) szczegóły pobierz
  eSIWZ-JaInt.pdf 684,71 KB (pdf) szczegóły pobierz
  zal1-formularz-oferty.docx 75,65 KB (doc) szczegóły pobierz
  zal2-oswiadczenie-w...luczenie.docx 73,16 KB (doc) szczegóły pobierz
  zal3-oswiadczenie-g...pitalowa.docx 71,74 KB (doc) szczegóły pobierz
  KluczPub_Oferta_Pos...c3c0f5d4c.asc 700 B (asc) szczegóły pobierz
  zmiana-ogl-Ja-w-Int.pdf 94,27 KB (pdf) szczegóły pobierz
  eSIWZ-JaInt-zmiana1.pdf 243,03 KB (pdf) szczegóły pobierz
  zmiana2-ogl-Ja-w-Int.pdf 98,32 KB (pdf) szczegóły pobierz
  eSIWZ-JaInt - wersj... 04042019.pdf 344,2 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Informacja z sesji otwarcia.pdf 258,6 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zawiadomienie o wyb...podpisany.pdf 441,6 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się