2018-07-04

Oświadczenia majątkowe za 2017r

Oświadczenia majątkowe radnych za 2017r

Załączniki

  Brzezinski_Karol.pdf 271,57 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Brzezinski_Karol_korekta.pdf 292,61 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Chmurzewska_Helena.pdf 293,61 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Cytrynska_Marta.pdf 323,74 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Kapis_Slawomir.pdf 298,33 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Lapot_Slawomir.pdf 322,52 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Krymel_Marek.pdf 272,15 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Osinski_Grzegorz.pdf 189,85 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Przybylska_Justyna.pdf 287,34 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Sarniak_Łukasz.pdf 291,22 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Strzelczyk_Marek.pdf 320,39 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Sobocinski_Roman.pdf 291,42 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Tennou_Walid.pdf 299,56 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wisnik_Andrzej.pdf 313,21 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Walendziak_Grzegorz.pdf 289,4 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zalewski_Mariusz.pdf 2,54 MB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się