Lista artykułów

Nazwa artykułu
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY JASIENIEC o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jasieniec wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY JASIENIEC o wyłożeniu do
publicznego wglądu projektu Studium Uwarunkowań i Kierunków
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jasieniec wraz z prognozą
oddziaływania na środowisko
19.09.2019 więcej
Podsumowanie konsultacji w sprawie uchwalenia statutów sołectw
Podsumowanie konsultacji projektu uchwał w sprawie uchwalenia
statutów sołectw Gminy Jasieniec.
10.07.2019 więcej
Konsultacje społeczne projektów statutów sołectw
Konsultacje społeczne projektów uchwał w sprawie uchwalenia
statutów sołectw Gminy Jasieniec
31.05.2019 więcej
Podsumowanie konsultacji zmiany w Programie współpracy z NGO w 2019
W dniu 19.02.2019r. zakończył się proces konsultacji projektu
zmiany Programu współpracy Gminy Jasieniec z organizacjami
pozarządowymi na rok 2019
20.02.2019 więcej
Podsumowanie konsultacji projektu uchwały o inicjatywie lokalnej
W trakcie konsultacji nie zgłoszono żadnych opinii, informacji
czy sugestii dotyczących projektu uchwały.
07.09.2018 więcej
Konsultacje zasad realizacji inicjatywy lokalnej
Zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy Jasieniec Nr 45 z dnia 2
lipca 2018r. zostaje uruchomiony proces konsultacji zasad
realizacji inicjatywy lokalnej.
06.07.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się