2019-03-07

Jednostki pomocnicze - Sołectwa

Jednostką pomocniczą gminy jest sołectwo tworzone przez radę gminy w drodze uchwały. 
Nazwa sołectwa, zasięg terytorialny, organizacja i zakres działania określa statut sołectwa nadany uchwałą rady gminy po konsultacjach z mieszkańcami. Organem uchwałodawczym w sołectwie jest zebranie wiejskie, a wykonawczym – sołtys. W swej działalności, sołtys wspierany jest przez radę sołecką.
 
W skład Gminy Jasieniec wchodzi 35 wsi podzielonych na 31 sołectw:
 
 
Lp. Sołectwo Zasięg terytorialny Sołtys*
1. Alfonsowo Alfonsowo, Justynówka E.Czapska
2. Boglewice Boglewice M.Sobieraj
3. Bronisławów Bronisławów K.Majak
4. Czachów Czachów M.Manowiecki
5. Franciszków Franciszków J.Wdowczyk
6. Gniejewice Gniejewice A.Wiśnik
7. Gołębiów Gołębiów R.Piekarniak
8. Gośniewice Gośniewice J.Krawczak
9. Ignaców Ignaców, Marynin S.Kapis
10. Jasieniec Jasieniec M.Gołąb
11. Koziegłowy Koziegłowy, Dobra Wola S.Janota
12. Kurczowa Wieś Kurczowa Wieś C.Sygocki
13. Leżne Leżne Z.Andziak
14. Łychów Łychów, Michałówka M.Walczak
15. Łychowska Wola Łychowska Wola H.Komar
16. Miedzechów Miedzechów G.Talaga
17. Miedzechów Nowy Nowy Miedzechów E.Wilewski
18. Olszany Olszany Sz.Janota
19. Orzechowo Orzechowo, Trzcianka M.Skwirowski
20. Osiny Osiny W.Żurawski
21. Przydróżek Przydróżek M.Trynkos
22. Ryszki Ryszki M.Świątkiewicz
23. Rytomoczydła Rytomoczydła A.Tuszyński
24. Stefanków Stefanków M.Matliński
25. Turowice Turowice (wieś) T.Wrzoskowicz
26. Turowice Kolonia Turowice (kolonia) U.Rosłoń
27. Tworki Tworki R.Majak
28. Warpesy Warpęsy P.Paciorek
29. Wierzchowina Wierzchowina, Szymanów Ł.Kuchta
30. Wola Boglewska Wola Boglewska A.Szostek
31. Zbrosza Duża Zbrosza Duża A.Czamara

* pogrubioną czcionką zaznaczono nazwisko sołtysa wybranego w wyborach w 2019 r.

Załączniki

  IX.57.2019.pdf 3,36 MB (pdf) szczegóły pobierz
  IX.58.2019.pdf 3,34 MB (pdf) szczegóły pobierz
  IX.59.2019.pdf 3,35 MB (pdf) szczegóły pobierz
  IX.60.2019.pdf 3,35 MB (pdf) szczegóły pobierz
  IX.61.2019.pdf 3,34 MB (pdf) szczegóły pobierz
  IX.62.2019.pdf 3,34 MB (pdf) szczegóły pobierz
  IX.63.2019.pdf 3,32 MB (pdf) szczegóły pobierz
  IX.65.2019.pdf 3,34 MB (pdf) szczegóły pobierz
  IX.64.2019.pdf 3,34 MB (pdf) szczegóły pobierz
  IX.66.2019.pdf 3,34 MB (pdf) szczegóły pobierz
  IX.67.2019.pdf 3,33 MB (pdf) szczegóły pobierz
  IX.68.2019.pdf 3,36 MB (pdf) szczegóły pobierz
  IX.69.2019.pdf 3,34 MB (pdf) szczegóły pobierz
  IX.70.2019.pdf 3,33 MB (pdf) szczegóły pobierz
  IX.71.2019.pdf 3,33 MB (pdf) szczegóły pobierz
  IX.73.2019.pdf 3,35 MB (pdf) szczegóły pobierz
  IX.72.2019.pdf 3,32 MB (pdf) szczegóły pobierz
  IX.74.2019.pdf 3,32 MB (pdf) szczegóły pobierz
  IX.77.2019.pdf 3,34 MB (pdf) szczegóły pobierz
  IX.75.2019.pdf 3,32 MB (pdf) szczegóły pobierz
  IX.76.2019.pdf 3,31 MB (pdf) szczegóły pobierz
  IX.78.2019.pdf 3,33 MB (pdf) szczegóły pobierz
  IX.80.2019.pdf 3,33 MB (pdf) szczegóły pobierz
  IX.79.2019.pdf 3,35 MB (pdf) szczegóły pobierz
  IX.81.2019.pdf 3,34 MB (pdf) szczegóły pobierz
  IX.83.2019.pdf 3,33 MB (pdf) szczegóły pobierz
  IX.82.2019.pdf 3,34 MB (pdf) szczegóły pobierz
  IX.84.2019.pdf 3,34 MB (pdf) szczegóły pobierz
  IX.86.2019.pdf 3,35 MB (pdf) szczegóły pobierz
  IX.85.2019.pdf 3,35 MB (pdf) szczegóły pobierz
  IX.87.2019.pdf 3,35 MB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się