2020-02-14

Zawiadomienie o nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Jasieniec

Zawiadomienie o nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Jasieniec

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r., poz. 506) zwołuję Sesję Nadzwyczajną Rady Gminy Jasieniec. Sesja odbędzie się dnia 14 lutego 2020 r. /piątek/ o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Jasieńcu ul. Warecka 42.

 

Porządek sesji:

  1. Otwarcie sesji  i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji w interesie publicznym wniesionej przez Renatę Sutor.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Grójeckiemu w 2020 roku na realizację zadania inwestycyjnego p.n. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1657 Wola Boglewska-Murowanka” na terenie Gminy Jasieniec.
  6. Zamkniecie sesji.

Załączniki

  Zawiadomienie o sesji.pdf 219,43 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się